Мінфін у своєму листі зазначив, що активи підприємства, які відображаються в балансі (у тому числі й дебіторська заборгованість), поділяються на необоротні й оборотні.

Тож якщо завершення розрахунків за договорами, за якими сплачуються аванси підрядникові, планується протягом 12 місяців із дати балансу, то суми перерахованих авансів замовник відображає за статтею Балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» (код рядка 1130). В іншому випадку суми перерахованих авансів підрядникам відображаються за статтею Балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» (код рядка 1040).

Лист Мінфіну від 29.04.2013 р. № 31-08410-07-29/13727

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»