На операції інвесторів (представництв іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції, не поширюється низка обмежень, передбачених законодавством України, зокрема, щодо:

  • розрахунків за експортно-імпортними операціями, у тому числі щодо строків, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР;
  • отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі вимоги, передбачені Указом Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від 27.06.1999 р. № 734/99;
  • одержання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою, передбачені пп. «г» п. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 (далі — Декрет);
  • переказу коштів у іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, у тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для засвідчення відповідності цін кон’юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт або передання прав інтелектуальної власності;
  • обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, одержаних інвесторами, що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю, власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції.

Декретом і Законом України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-XIV (далі — Закон № 1039) встановлено також й інші виключення із загального режиму валютного регулювання та контролю для операцій на основі угод про розподіл продукції.

Тож під час провадження інвесторами (чи їх представництвами), що є сторонами угод про розподіл продукції, діяльності на основі угод про розподіл продукції положення нормативно-правових актів НБУ застосовуються в частині, що не суперечить зазначеним вище нормам Декрету та Закону № 1039.

 

Лист НБУ від 20.06.2013 р. № 29-216/6760/7303

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»