Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України оприлюднив аналітичну записку «Щодо оптимізації системи загальнообов’язкового державного соціального страхування», де, зокрема, зазначено таке:

  • 1.Функціонування всіх чотирьох фондів соціального страхування зумовлено єдиною логікою, що спирається на страховий принцип. Вони призначені для соціальної допомоги громадянам, які з певних причин опинились у скрутних життєвих умовах унаслідок втрати заробітку.

    Основна розбіжність полягає в тому, що для Фонду соціального страхування від нещасних випадків, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ймовірність настання страхового випадку менша ніж 100%, тоді як для Пенсійного фонду вона становить 100%. Водночас у діяльності фондів відсутні будь-які регіональні, галузеві й інші розбіжності принципового характеру: учасниками фондів, а отже, й застрахованими особами є всі без винятку працівники, за яких сплачуються страхові внески. За вказаної умови навіть громадянство застрахованої особи не має значення.

  • 2. З урахуванням тенденцій, що склалися, інститут вважає за доцільне уніфікувати статуси чотирьох існуючих фондів і майбутнього Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування як центральних органів виконавчої влади.
  • 3. Адміністрування єдиного соціального внеску Міністерством доходів і зборів України є невластивою йому функцією. Тож передання цієї функції буде необґрунтованим. Державне регулювання та нагляд за діяльністю фондів доцільно залишити за Мінсоцполітики й іншими органами державної влади в межах їхньої компетенції.
  • 4. Інститут вважає за доцільне закріпити на законодавчому рівні вимоги щодо оприлюднення інформації щодо доходів і витрат фондів у обсязі, більшому ніж консолідований звіт у розрізі доходів і видатків та виключити зі статутних завдань фондів усі функції, що не мають страхового характеру.
  • 5. Наведені вище пропозиції цілком і повністю відповідають найкращій світовій практиці та є певною мірою заходом гармонізації вітчизняного законодавства й законодавства ЄС у галузі соціального страхування. Проте вони потребують суттєвої переробки чинної законодавчо-нормативної бази з питань соціального страхування. Така переробка повинна здійснюватися не шляхом внесення точкових змін до численних актів, а на комплексній основі — через оновлення законодавства з соціального страхування.

 

         За інформацією офіційного веб-сайту Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»