Новим законодавчим актом визначено правові засади організації прокуратури України, систему прокуратури, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему й загальний порядок забезпечення діяльності прокуратури. Зокрема, буде сформовано трирівневу систему органів прокуратури:

  • Генеральна прокуратура України;
  • регіональні прокуратури;
  • місцеві прокуратури.

Відтак спеціалізовані прокуратури (транспортні, природоохоронні), а також міські чи районні в містах, районні або міжрайонні прокуратури там, де вони діють одночасно, ліквідуються.

Законом на прокуратуру покладено такі функції:

  • підтримання державного обвинувачення в суді;
  • представництво інтересів громадянина чи держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
  • нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян.

Водночас Законом: скасовано функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий «загальний нагляд»); запроваджується особливий порядок призначення прокурорів на посаду та звільнення їх із посади; значно розширено повноваження прокурора для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді; визначено підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів; запроваджується система органів прокурорського самоврядування (всеукраїнська конференція працівників прокуратури та Рада прокурорів України) тощо.

Закон ухвалено в редакції Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»