У газеті «Голос України» за 15.10.2014 р. № 198 опубліковано Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII (далі — Закон про очищення влади). Документ набирає чинності 16.10.2014 р.

Очищення влади (люстрація) передбачає заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (окрім виборних посад) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування.

Процедура люстрації не застосовуватиметься до осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення АТО на сході України в установленому законодавством порядку.

Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), указані в ст. 2 Закону про очищення влади. Сюди потрапляють і всі посадові та службові особи (окрім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Критерії потрапляння під люстрацію перелічені в ст. 3 Закону про очищення влади.

Особи, які перебувають на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, подають керівнику чи органу власноруч написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, і про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них.

Заява подається не пізніше ніж на 10 день із дня початку проведення перевірки у відповідному органі, на підприємстві згідно з планом проведення перевірок.

Неподання заяви у визначений строк є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше як на 3 день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони.

Перевірці підлягають:

1) достовірність указаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон;

2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), указаного (указаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, подані особою за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Упродовж 10 днів, починаючи з 16.10.2014 р., керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення із посади осіб, до яких застосовується заборона, установлена цим Законом, на основі критеріїв, визначених цим Законом, на підставі відомостей, наявних в особових справах цих осіб:

1) звільняє указаних осіб із посад або надсилає керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення із посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день із дня отримання таких документів;

2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення із посад і надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону про очищення влади.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»