У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» зокрема сказано, що раніше налічувалося 135 податкових платежів і зборів для середнього підприємства, на обслуговування яких витрачалося 657 год. за рік, то станом на 1 червня 2012 року кількість платежів скоротилася до 28, а витрати часу — до 491 год. за рік.

Задля вдосконалення та розширення дохідної бази державного бюджету 2014 року у першій половині 2013 року має відбутися низка змін у системі оподаткування.

Детінізація економіки у 2014 році передбачає реалізацію системи заходів щодо внесення змін до податкового законодавства та розроблення відповідного методологічного забезпечення щодо запровадження податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, який ґрунтується на стандартах ОЕСР.

Необхідно посилити фіскальне навантаження на власників, які володіють значними об’єктами житлової нерухомості. До переліку предметів розкоші також доцільно віднести операції з придбання автомобілів і мотоциклів із великим об’ємом двигуна, яхт, літаків і вертольотів, ювелірних виробів тощо.

Задля запровадження ефективного управління процесами надання, використання та скасування податкових пільг необхідно визначити оптимальний строк надання податкових пільг відповідно до нормативних строків окупності інноваційно-інвестиційного проекту.

Крім того, слід:

  • спростити форми декларацій за основними податками та зборами;
  • забезпечити перехід до визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств у спосіб коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку;
  • ужити заходів щодо переведення більшості платників податків на подання декларацій із податку на прибуток підприємств в електронному вигляді (за прикладом декларацій із ПДВ);
  • створити єдиний інформаційно-аналітичний простір для обміну інформацією про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням;
  • упровадити повноцінний електронний документообіг між платниками та контролюючими органами;
  • удосконалити ризикоорієнтовану систему контролю, що зменшить кількість перевірок і підвищить якість відбору несумлінних платників податків;
  • запровадити розширений перелік критеріїв оцінки результативності адміністрування податків;
  • уніфікувати та синхронізувати подання звітності, яка подається до податкових органів та органів Пенсійного фонду України.

За інформацією офіційного веб-сайту Президента України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»