Відразу скажемо, що новий порядок набере чинності разом із Законом України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. № 4050-VI (далі — Закон про державну службу), тобто з 01.01.2014 року. А постанова КМУ «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» від 31.05.2000 р. № 865 втратить чинність. Новоприйнятим документом, зокрема, передбачено таке:

 • посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років під час визначення заробітної плати для призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною посадою, передбаченою п.п. 1 – 7 і 12 ч. 2 ст. 35 Закону про державну службу;
 • за бажанням посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 р., а також осіб, визначених п.п. 4 і 7 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про державну службу, виплати, передбачені абз. 1 п. 2 нового порядку, ураховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною виборною посадою чи посадою державної служби, яку вони займали на день набрання чинності Законом про державну службу;
 • розмір інших виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), що включаються до заробітної плати для призначення пенсії, визначається:
  • у разі звернення за призначенням пенсії в період з 01.01.2014 р. до 31.12.2015 р. включно та після цієї дати за умови, що за період, починаючи з 01.01.2014 р., особа не має 24 календарні місяці роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, перед зверненням за призначенням пенсії, — за всі повні календарні місяці роботи, починаючи з 01.01.2014 р. до дати звернення. Середньомісячна сума зазначених виплат визначається шляхом ділення загальної суми виплат, одержаних за повні відпрацьовані в цей період місяці на посадах, які дають право на такий вид пенсії, на кількість цих місяців, починаючи з 01.01.2014 р. до дати звернення. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
  • у разі звернення за призначенням пенсії після 01.01.2016 р. — за останні повні 24 календарні місяці роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії, але не раніше ніж 01.01.2014 р., незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на зазначеній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 повні календарні місяці роботи визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 24. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
  • у разі звернення за призначенням пенсії в період із 01.01.2014 р. до 31.12.2018 р. включно та після цієї дати за умови, що за період, починаючи з 01.01.2014 р., особа не має 60 календарних місяців роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії, — за всі повні календарні місяці роботи, починаючи з 01.01.2014 р. до дати звернення. Середньомісячна сума зазначених виплат визначається шляхом ділення загальної суми виплат, одержаних за повні відпрацьовані в цей період місяці на посадах, які дають право на такий вид пенсії, на кількість цих місяців. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
  • у разі звернення за призначенням пенсії після 01.01.2019 р. — за будь-які 60 календарних місяців роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії, починаючи з 01.01.2014 р., незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на зазначеній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 повних календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці.

За бажанням посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 року, а також осіб, які мають не менш як 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), передбачений п.п. 1 – 7 і 9 – 11 ч. 2 ст. 35 Закону про державну службу, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, й осіб, визначених п.п. 4 і 7 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про державну службу, розмір зазначених в абз. 1 п. 3 нового положення виплат може визначатися на момент призначення пенсії в порядку, передбаченому в пп. 2 п. 6 нового порядку, за умови, що зазначені особи на час звернення за призначенням пенсії не перебувають на посадах, передбачених п.п. 1 – 7 і 12 ч. 2 ст. 35 Закону про державну  службу.

Постанова КМУ від 19.06.2013 р. № 426

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»