Для цього безробітний надає територіальному органу Державної служби зайнятості (далі — територіальний орган) такий перелік документів:

 • паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України. Особа, яка не досягла 16-річного віку, — свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або підрозділом ДМС;
 • облікову картку платника податків;
 • трудову книжку (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості). У разі втрати трудової книжки — дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи чи цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості такої особи;
 • військовий квиток, диплом або інший документ про освіту (у разі потреби).

Інвалід, який не досяг пенсійного віку й отримує пенсію по інвалідності чи державну соціальну допомогу, пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соцдопомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією й індивідуальну програму реабілітації.

Іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями чи особами, що потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок або тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, подають посвідку на постійне проживання чи посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту чи якій надано тимчасовий захист.

Випускники ВНЗ, які навчалися за державним замовленням і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, надають направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування. Ті випускники, що навчалися на контрактній основі та звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, — довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання.

На основі наданих документів працівник територіального органу реєструє безробітного, заповнюючи в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональну картку, у якій зазначаються персональні дані безробітного.

У персональній картці зазначають інформацію про:

 • відвідування особою територіального органу й отримані послуги;
 • рішення, прийняті територіальним органом щодо зареєстрованого безробітного;
 • періоди зайнятості та страховий стаж особи;
 • нараховану допомогу по безробіттю та платежі;
 • проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання;
 • участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру;
 • індивідуальні рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Надаватимуть допомогу по безробіттю також по-новому. Це робитимуть відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 19.03.2013 р. № 134. Однак цей нормативний документ досі не набрав чинності (його навіть не зареєстровано в Мін’юсті). Про це в найближчих номерах газети «Інтерактивна бухгалтерія».

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 20.03.2013 р. № 198. (Набрала чинності 03.04.2013 р.)

 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування» від 16.05.2013 р. № 270. (Набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 21.06.2013 р. не опубліковано)

 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» від 19.03.2013 р. № 134. (Набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 21.06.2013 р. не пройшов реєстрацію в Мін’юсті, не опубліковано)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»