КМУ, з метою надання організаційної допомоги під час вирішення питань, пов’язаних із соціальною підтримкою працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), постановив тимчасово утворити консультативно-дорадчий орган — Раду.

Відповідно до прийнятої постанови, основними завданнями Ради, зокрема, є:

1) підготовка пропозицій щодо:

  • визначення засад і стратегічних напрямів функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);
  • удосконалення законодавства в частині створення та забезпечення функціонування зазначеної системи соціальної підтримки;
  • запобігання виникненню негативних соціально-економічних наслідків, пов’язаних із ліквідацією (консервацією) вугледобувних і вуглепереробних підприємств;

2) сприяння:

  • у наданні підтримки працівникам підприємств вугільної галузі, членам їх сімей і населенню територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);
  • збереженню висококваліфікованих кадрів у вугільній галузі та їх професійному розвитку, зниженню рівня соціального напруження серед населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), а також працевлаштуванню працівників гірничих професій різних вікових категорій;
  • в отриманні працівниками підприємств вугільної галузі допомоги у працевлаштуванні, соціальних виплат, а також наданні передбачених законом пільг і гарантій.

 

Постанова КМУ «Про утворення Ради з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)» від 03.06.2013 р. № 434.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 21.06.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»