Національна служба посередництва і примирення наказом від 26.09.2014 р. № 65 затвердила Положення про порядок і строки розгляду роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників, профспілки (далі ― Положення).

Положенням установлено порядок і строки розгляду роботодавцем вимог найманих працівників і профспілок.

Роботодавець зобов'язаний розглянути вимоги працівників або профспілки та повідомити їх про своє рішення в триденний строк із дня одержання вимог. Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції роботодавця, у нього виникає зобов'язання надіслати такі вимоги в триденний строк із дня одержання власнику чи до відповідного вищого органу управління, який має право прийняти рішення, і невідкладно письмово повідомити про це представників працівників (профспілки).

Строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не має перевищувати 3 дні.

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення  не повинен перевищувати 30 днів із дня одержання цих вимог роботодавцем.

Ненадання роботодавцем відповіді на вимоги працівників або профспілки в строки, установлені Положенням, є підставою для прийняття рішення про виникнення колективного трудового спору.

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси працівників або профспілки, зобов'язаний у триденний строк письмово поінформувати роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу посередництва й примирення (у разі виникнення КТС (к) на національному й галузевому рівні) або відділення НСПП (у разі виникнення КТС (к) на виробничому й територіальному рівні).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»