ДФС нагадала (лист від 07.10.2014 р. № 6547/7/99-99-25-02-08-17), що відповідно до Закону «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» товари, які згідно з розділом II Митного кодексу України (далі — МКУ) відповідають критеріям повністю вироблених, достатньо перероблених або ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу в Криму, вважаються товарами походженням із України. Вони можуть вільно переміщуватися на іншу територію України без застосування будь-яких мит, передбачених главою 42 МКУ за умови надання сертифіката про походження товару з України.

Такий сертифікат видається торгово-промисловими палатами на території України, окрім Криму. Торгово-промислова палата України повідомила, що для підтвердження походження товарів із СЕЗ «Крим» видаватиметься сертифікат про походження товару форми «У-1» (лист від 02.10.2014 р. № 3482/11.1.0-8). Для зазначеного сертифіката слід використовувати код документа «7015» до внесення відповідних змін у законодавство.

Сертифікати про походження товару форми «У-1» засвідчуватися печатками та підписами уповноважених осіб торгово-промислових палат України (за винятком Торгово-промислової палати Криму і Севастопольської ТПП), їхні зразки надіслані митницям.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»