Міндоходів стосовно обліку витрат на оплату винагород посередникам видало лист від 30.05.2014 р. № 10316/5/99-99-19-02-02-16, у якому підсумувало наступні тезиси:

  • якщо витрати на оплату винагород посередникам можна розподілити на окремі об'єкти запасів, ці витрати включаються до собівартості таких запасів;
  • щодо погашення боржником заборгованості перед поручителем за товари, то з урахуванням норм п. 153.4 ст. 153 ПКУ така виплата на користь поручителя не відображається в складі витрат у податковому обліку платника податку. Сума винагороди за договором поруки враховується у податковому обліку в складі собівартості відповідних запасів. У разі придбання основних засобів сума винагороди за договором поруки включається до складу інших витрат;
  • відповідно до пп. 139.1.11 ст. 139 ПКУ, до складу витрат покупця не включається сума неустойки за несвоєчасне погашення боргу перед поручителем за договором поруки;
  • витрати на сертифікацію імпортованої продукції відносяться до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг у складі загальновиробничих витрат.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»