ДФС у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» роз’яснила порядок заповнення Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій у разі зміни ознаки неприбутковості протягом звітного періоду. Посилаючись на чинне законодавство, ДФС зазначила, що внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості проводиться контролюючим органом згідно з Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі —Положення), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37. Пунктом 2 р. III Положення встановлено, що в разі присвоєння іншої ознаки неприбутковості, неприбутковій установі або організації видається нове рішення про повторне внесення за формою відповідно до додатка 2 до цього Положення на підставі звернення неприбуткової установи чи організації та доданого до нього оригіналу попереднього рішення.

Таким чином, якщо протягом звітного (податкового) року неприбутковій установі або організації змінено ознаку неприбутковості, то під час заповнення Звіту за такий звітний (податковий) рік у його загальній частині відображаються номер рішення про реєстрацію у контролюючому органі та присвоєна ознака неприбутковості, які зазначені в новому рішенні про внесення до Реєстру.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»