КМУ постановою затвердив Типовий договір оренди водних об'єктів.

Він укладається між водокористувачем та орендодавцем із метою користування на умовах оренди водним об'єктом (його частиною) місцевого значення та ставками, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.

Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення виступають Рада міністрів АР Крим й обласні ради, водних об'єктів загальнодержавного значення — КМУ та місцеві державні адміністрації.

Разом із тим водні об’єкти в користування на умовах оренди можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської та промислової продукції, а також у лікувальних й оздоровчих цілях.

Невід'ємними частинами типового договору є:

  • план або схема об'єкта оренди;
  • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
  • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  • акт приймання-передачі об'єкта оренди;
  • проект відведення земельної ділянки;
  • паспорт водного об'єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми — паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

 

Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів» від 29.05.2013 р. № 420.

Набирає чинності 01.07.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»