У новому порядку детально описали порядок дій реєструвального органу з процедури скасування реєстрації випуску акцій, зупинення та відновлення їх обігу. Відкоригували саму процедуру зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства чи його перетворенням, зокрема змінено документи, які має подати ліквідаційна комісія (комісія з припинення), і строк їх подання.

Визначили додаткову підставу для відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій — унесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено новим Порядком.

 

Рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій» від 23.04.2013 р. № 737.

Набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Станом на 20.06.2013 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»