Студентам надано можливість проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Порядок укладання договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. № 20.

Студенти (учні) можуть проходити стажування на підставі договорів про стажування, які передбачають можливість виконання професійних робіт. Роботодавець забезпечує оплату виконаних робіт на підставі акта здачі-прийому робіт. У такому випадку заробітна плата й інші виплати не виплачуються, а також не надаються щорічні відпустки.

Якщо ж стажування студента (учня) проводиться із метою набуття ним досвіду практичної роботи, а програма стажування передбачає тільки виконання ним професійних завдань та обов’язків на посаді, що відповідає здобутій професії (кваліфікації), студент (учень) може проходити стажування на підставі строкового трудового договору, укладеного з роботодавцем. Під час укладання трудового договору працівник знаходиться із відповідним суб’єктом у трудових відносинах. У такому випадку йому виплачується заробітна плата й інші виплати, надаються відпустки в порядку та на умовах, визначених законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»