Усі педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, а також присвоюються категорії та педагогічні звання.
Якщо працівник із ученим званням і науковим ступенем ніколи не працював на посаді педагогічного працівника, жодного разу не проходив атестацію, під час прийняття на посаду викладача вищого навчального закладу I – II рівнів акредитації йому встановлюється посадовий оклад як викладачу без категорії. Водночас якщо його діяльність за профілем збігається з наявними науковим ступенем і вченим званням, такому працівнику за рішенням керівника навчального закладу встановлюються відповідні доплати.
 
Однак такий працівник може пройти позачергову атестацію. Слід урахувати, що позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.
Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання й у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
 

Лист МОНмолодьспорту від 07.11.2012 р. № 1/11-17346

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»