Інформація про суми утриманого податку на доходи фізичних осіб з процентів та військовий збір буде відображатися в окремому розділі Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

ДФС розмістила на своєму веб-сайті проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Хоча раніше у підкатегорії 132.04 системи «ЗІР» повідомляли, що ДФС розроблено проект форми податкового розрахунку.

Зокрема, у Розділі ІІ "Оподаткування процентів та військовий збір" ф. № 1ДФ відображатиметься:

у рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;

у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів – виключення**" потрібно буде повторювати всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відображати правильну інформацію.

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір – виключення***" потрібно буде повторювати всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відображати правильну інформацію.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»