Мінсоцполітики повідомило, що атестація працівників може проводитися на всіх підприємствах, в установах й організаціях незалежно від відомчої приналежності та форми власності.

Категорії працівників, які підлягають атестації, і періодичність її проведення визначаються колективним договором, у разі його відсутності — за погодженням між роботодавцем і виборним органом первинної профспілкової організації.

Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації має бути доведена до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

Разом із тим атестація працівників може проводитися роботодавцем не частіше ніж раз на три роки, однак у положенні про атестацію працівників може бути встановлена інша періодичність (з більшим інтервалом), зокрема раз на чотири або п'ять років.

Водночас рішення про проведення атестації також може прийматися міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідній сфері економічної діяльності, а також органами місцевого самоврядування (місцевими державними адміністраціями) тощо.

Стосовно атестації працівників, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, то її проводить атестаційна комісія, що створюється при закладі (установі) соціальної сфери, яка й приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваним роботам.

Крім того, фахівці міністерства повідомили, що в положенні про атестацію працівників може бути передбачено перенесення строків атестації, у разі якщо працівник не може бути присутнім у зв'язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю чи з інших поважних причин.

 

         Лист Мінсоцполітики від 27.03.2013 р. № 132/13/116-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»