ВСУ в постанові від 17.09.2014 р. у справі № 6-109цс14 дійшов висновку: з аналізу чинного законодавства України вбачається, що застава (іпотека) і порука є різними видами забезпечення зобов’язань, а тому норми, які регулюють поруку (ст.ст. 553-559 Цивільного кодексу України, даліЦКУ) не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем. Це, у свою чергу, означає, що поручитель в правовідносинах застави відповідає перед заставо/іпотекодержателем за виконання боржником основного зобов’язання винятково в межах вартості предмета застави/іпотеки. Водночас згідно із ч. 1 ст. 553 ЦКУ, за договором поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого зобов’язання. Такі особи відповідно до ст. 554 ЦКУ відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Тож судді ВСУ дійшли висновку, що солідарне стягнення всієї заборгованості за основним зобов’язанням з майнових поручителів є незаконним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»