Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 р. № 1636-VII передбачає механізм евакуації бізнесу із тимчасово окупованої території України, прописаний у ст. 15.

Будь-якій юридичній особі — резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження із тимчасово окупованої території на іншу територію України:

а) списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації;

б) надається звільнення від будь-якого оподаткування (у т.ч. згідно зі ст. 271 Митного кодексу України) основних засобів і МШП, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання в господарській діяльності, за умови, якщо такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України;

в) дозволяється включити до складу витрат із метою обкладення податком на прибуток підприємств:

  • підтверджені належним чином витрати, понесені у зв’язку з евакуацією основних засобів і запасів із тимчасово окупованої території на іншу територію України;
  • 100% амортизації основних засобів, що евакуюються із тимчасово окупованої території України та були введені в експлуатацію на іншій території України.

Окрім того, передбачаються особливості обігу цінних паперів і прав за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території України.