Спеціалісти ДФС повідомили в системі «ЗІР» таке: заробітна плата працівників, виплачена за час вимушеного простою підприємства або за час перебування в щорічних (основних і додаткових) відпустках, не належить до конкретного об’єкта витрат і, відповідно, не включається до складу прямих витрат на оплату праці, що формують собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Такі виплати платника податку враховуються на підставі пп. 138.12.2 ПКУ в складі інших витрат у звітному податковому періоді, у якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку та відображаються в рядку 06.4.43 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток   .

Форма затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»