Ще в 2009 році після численних нарікань від ЗМІ до НБУ стосовно ввімкнення останнім «друкарського верстату» НБУ розмістив роз’яснення щодо емісійної діяльності центробанку.

Обсяг емісії коштів розраховується на підставі прогнозних показників розвитку економіки: обсягу ВВП, інфляції, параметрів бюджету тощо. Саме тому центральні банки не кредитують Уряд для покриття бюджетного дефіциту, оскільки такі гроші не матимуть відповідного товарного покриття та призведуть до інфляції.

Вираз «друкарський верстат», звісно, є образним і запозиченим із минулих часів, коли гроші випускалися в обіг виключно в готівковій формі. Наразі емісія грошей відбувається винятково в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки українських банків в НБУ. Коли ж гроші вилучаються з обігу, відповідна сума, навпаки, списується із цих рахунків.

Стосовно готівкових грошей, то вони дійсно виробляються за допомогою друкарського верстата на Банкнотно-монетному дворі НБУ. Однак в обіг готівкові гроші випускаються виключно в обмін на безготівкові.

Загальну суму коштів на коррахунках банків, а також готівкових коштів, які знаходяться в обігу, називають базовими грошима або монетарною базою. Тобто це той обсяг коштів, який випущений на даний момент в обіг центральним банком.

Випуск коштів здійснюється через:

  • валютний канал — шляхом здійснення НБУ операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку;
  • фондовий канал — шляхом здійснення НБУ операцій з купівлі/продажу на відкритому ринку державних цінних паперів;
  • кредитний канал — шляхом здійснення НБУ підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»