Фонд соціального страхування із тимчасової втрати працездатності розмістив на своєму сайті відповідь на таке запитання:

«На період хвороби кухонного працівника було прийнято працівницю, яка ще до виходу на роботу основного працівника подала листок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, а після народження дитини написала заяву про надання їй відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Чи має право роботодавець відмовити цій працівниці в наданні такої відпустки та звільнити у зв’язку із закінченням строку договору?

Інша працівниця, прийнята тимчасово на період відпустки основного працівника, подала листок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, а після народження дитини їй було надано відпустку для догляду за дитиною до трьох років, до закінчення якої вона знову подала листок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи повинен роботодавець прийняти та оплатити ці листки?»

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути надана в обов’язковому порядку за заявою працівника.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, у зв’язку зі спливом строку трудового договору має певні особливості. Таке звільнення можливе, однак власник зобов’язаний при цьому працевлаштувати жінку на цьому самому чи іншому підприємстві відповідно до її фаху.

Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у такому разі не допускається. Однак відносини між власником (підприємством) і працівницею із дня закінчення строку трудового договору мають істотну специфіку. Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, однак не більш ніж на три місяці, із дня закінчення строкового трудового договору, а не із дня звільнення. Власник повинен попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде, що на період пошуку підходящої роботи вона може перебувати вдома та має з’явитися на підприємство, коли буде знайдена можливість її працевлаштувати для продовження роботи (у разі працевлаштування на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки й розрахунку із заробітної плати (у разі працевлаштування на іншому підприємстві). За наявності такого попередження можливий також інший варіант: продовження жінкою тієї самої (або за її згоди — іншої) роботи на цьому самому підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування. Якщо жінка відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то вона може бути звільнена на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, хоча б із тієї причини, що після спливу строку трудового договору минув певний час. Вважати при цьому трудовий договір продовженим на невизначений строк, що унеможливлювало б застосування п. 2 ст. 36 КЗпП, не можна, оскільки після закінчення строку трудового договору мала місце вимога припинення трудового договору (ст. 391 КЗпП).

Якщо застрахована особа, яка перебуває в трудових відносинах, подає листок непрацездатності, вона має право на допомогу по вагітності та пологах.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається із відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі незалежно від надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»