Державна служба статистики України в листі від 10.09.2014 р. № 15.1-14/340-14 роз’яснила основні методологічні засади проведення державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку для розрахунку індексу споживчих цін, зазначивши, зокрема, таке:

  • методологія розрахунку індексу споживчих цін, яка використовується органами державної статистики України, повністю відповідає міжнародним стандартам і є загальноприйнятою в європейській практиці;
  • індекси споживчих цін розраховуються на основі інформації про ціни (тарифи) на споживчі товари (послуги);
  • підприємства торгівлі (сфери послуг) визначаються для спостереження шляхом складних математичних розрахунків, які забезпечують відбір найбільш представницьких підприємств, що користуються популярністю серед широких верств населення;
  • збір інформації щодо споживчих цін (тарифів) проводять щомісячно фахівці територіальних органів державної статистики шляхом реєстрації цін (тарифів) на продукти, які входять до споживчого набору;
  • інформація про ціни (тарифи) збирається рівномірно протягом періоду реєстрації (з 1 по 25 число) з метою отримання повної інформації щодо цінових коливань, які відбулися за цей проміжок часу;
  • найголовніший принцип при реєстрації цін полягає в тому, щоб на постійній основі фіксувати ціни на одні й ті самі продукти, щоб зміни в асортименті та їх якості не впливали на реальну динаміку цін;
  • вся зібрана інформація є конфіденційною;
  • під час реєстрації цін фіксується тільки та інформація, яка є доступною для широкого загалу громадян, тобто дані, зазначені на упаковці товару та на цінниках, під час реєстрації працівників підприємства зазвичай не турбують взагалі або турбують лише на короткий час тощо.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»