МОН повідомляє, що працівники, що не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО, або ті, які залишаються в тих районах, але не мають змоги виходити на роботу через небезпеку для здоров’я та життя, не можуть бути звільнені за «прогул» за п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП).

Про це зазначає й Міністерство соціальної політики України – центральний орган виконавчої влади, відповідальний за нормативно-правове регулювання у сферах зайнятості, трудової міграції, трудових відносин, оплати й умов праці (лист від 08.07.2014 р. № 7302/0/14-14/13).

Роботодавцям рекомендовано за необхідності надавати працівникам на їх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження зарплати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, і відпустки без збереження зарплати, які надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Водночас у разі надання працівникові щорічної основної відпустки розрахунок відпускних здійснюється відповідно до постанови Кабміну «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100. Кошти мають бути сплачені в повному обсязі.

Окрім того, згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII, педагогічним і науково-педагогічним працівникам при наданні щорічної основної відпустки держава гарантує виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати). Здійснення цієї виплати є обов’язковим.

У разі неможливості виконання своїх функцій через небезпеку для здоров’я чи життя під час проведення АТО керівники навчальних закладів відповідно до ст. 113 КЗпП можуть здійснювати оплату праці працівників як під час простою не з вини працівника, тобто з розрахунку двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»