Відповідно до ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII (далі — Закон про мобілізацію): «особливий період –– період, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з  моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій».

І хоча воєнного стану не введено, воєнні дії ще не скінчилися, як і не було жодного рішення про демобілізацію призваних по мобілізації. Тож і особливий період ще не скінчився.

Що це означає для країни, підприємства та громадян?

Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період. А отже, залучати  автомобільну техніку на потреби армії можуть й надалі.

Для доукомплектування Збройних Сил України та  інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період проводиться планомірна військова  підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військовонавчених громадян (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. №  2232-XII).

Тож навіть зараз запросто можуть призвати військовозобов’язаних на навчальні військові збори. На який період? На встановлені законодавством строки. А це для військовозобов’язаних – до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

При цьому пам’ятаймо, що у разі оголошення мобілізації проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних і громадян призовного віку. Це передбачає п. 252 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153/2008. У такому разі військовозобов'язані, призвані на збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»