Кабінетом Міністрів України розроблено проект постанови, якою передбачені зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138.  КМУ пропонує, зокрема, щоб частина чистого  прибутку  (доходу),  що  відраховується  державними  унітарними  підприємствами  та  їх  об'єднаннями до державного бюджету  за  відповідний  період,  визначалася виходячи з обсягу  чистого  прибутку  (доходу),  розрахованого  згідно  з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку), суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, а також частки нерозподіленого прибутку (або фондів, утворених унаслідок розподілу прибутку) в обсязі, визначеному рішенням органу управління або фінансовим планом.  Також проектом постанови передбачено, що при розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшуватиметься на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010–2013 років, але не менше за суму, розраховану пропорційно нарахованій амортизації на дооцінені необоротні активи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»