Заплановано внести зміни більш ніж до 10 законів, загальний обсяг яких — близько 80 сторінок. Як зазначено в пояснювальній записці до проекту, метою нововведень є створення умов для стабілізації фінансового стану держави, зниження навантаження на фонд оплати праці та приведення до фінансових можливостей дії положень окремих законів України.

Змінами запропоновано до частини бази нарахування ЄСВ, що перевищує двократний розмір мінзарплати, застосовувати до ставки ЄСВ понижуючий коефіцієнт 0,4.

Передбачено також створення з 1 січня 2015 року Фонду соціального страхування України, об’єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на базі Фонду соціального страхування на випадок безробіття та його робочих органів, а також визначити новоутворений Фонд центральним органом виконавчої влади, утримання якого здійснюватиметься за рахунок коштів, що надійшли від єдиного внеску, а не за рахунок державного бюджету.

Інші зміни до законодавства про оплату праці, адміністративного та кримінального законодавства, що сприятимуть легалізації заробітної плати та зайнятості, полягають у такому:

1. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

2. У разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, роботи на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи повний робочий час приймається рішення про виплату працівникові заробітної плати не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб і суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.

3. Передбачаються фінансові санкції для юр- та фізосіб-підприємців у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 30 мінзарплат за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ і податків, порушення строків виплати заробітної плати більш ніж за один місяць, виплати не в повному обсязі, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та порушення інших вимог трудового законодавства.

4. Запроваджуються штрафи для посадових осіб за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин; за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю.

5. Збільшуються в 1,3–2 рази розміри штрафів за порушення порядку нарахування ЄСВ, порушення при поданні звітності щодо ЄСВ, подання недостовірних відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»