Міндоходів листом від 10.04.2014 р. № 6481/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснив, що коли контрагентами операцій є договір про спільну діяльність без створення юридичної особи й особа (резидент або нерезидент), яка є пов'язаною з учасником (учасниками) такого договору чи особа-нерезидент, що зазначений у пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, та обсяг операцій із кожним із них дорівнює або перевищує 50 млн грн без ПДВ, то такі операції підпадають під визначення контрольованих.

До того ж здійснювані операції, однією із сторін яких виступає постійне представництво нерезидента, іншою — резидент, підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються з нерезидентом, якщо нерезидент є пов'язаною особою з резидентом або підпадає під дію пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ.

Звіт про контрольовані операції подає оператор договору про спільну діяльність до контролюючого органу до 1 травня року, наступного за звітним, відповідно до вимог пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»