Уряд подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (№ 5078).

Законопроектом передбачено:

1. Розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів.

2. З державного на регіональний та місцевий рівні  передаються  окремі  заходи та заклади в освітній і медичній сферах; підтримка місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств, їх спортивних баз і баз олімпійської підготовки; деякі національні та державні бібліотеки, музеї, заповідники, цирки, національні театри, національні художні колективи, концертні організації; видатки, що пов’язані із соціальною, трудовою та професійною реабілітацією інвалідів і соціальним захистом чорнобильців; видатки, спрямовані на будівництво житла окремим категоріям громадян, тощо.

3. Запровадження  нових видів трансфертів (базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція; субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація).

4. Посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики в освітній та медичній галузях шляхом визначення їх головними розпорядниками коштів відповідних субвенцій.

5. Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.  

6. На фінансування з обласних бюджетів передано державні ветеринарні лікарні та ветеринарні лабораторії, якими забезпечується епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних,  лабораторно-діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю  продуктів харчування тощо.

7. Удосконалено казначейське обслуговування бюджетних коштів у частині посилення норм щодо управління єдиним казначейським рахунком, установлення пріоритетності й черговості здійснення Казначейством платежів за рахунок бюджетних коштів ы коштів фондів соціального та пенсійного страхування з одночасним уповноваженням Кабінету Міністрів України визначати порядок обліку і черговість здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку, визначення казначейського обслуговування в особливий період.

8. Визначено строки виконання Казначейством платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів (за захищеними видатками — 2 дні, іншими видатками — 5 днів).

9. Передбачено норму стосовно формування місцевими органами влади обсягу бюджету розвитку (не менше 10% обсягу загального фонду власних доходів місцевих бюджетів).

10. Доповнено перелік захищених видатків, видатками на заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

11. Передбачено списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»