З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи МОН України наказом затвердило нові:
Ці критерії використовуються до навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у відповідній сфері освіти.
 
Основним призначенням критеріїв є оцінка діяльності дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів під час їх державної атестації, на підставі якої їх визнають: атестованими з відзнакою, атестованими, атестованими умовно чи неатестованими.
Для професійно-технічних навчальних закладів критерії використовуються для визначення статусу певної професії, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації (її визначають як «атестовану» чи «неатестовану»).
 
Наказ МОН України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.2013 р. № 772.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 19.06.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»