На офіційному сайті Українського кредитно-банківського союзу з’явилося роз’яснення ДФС стосовно деяких питань оподаткування процентів за депозитами.

По-перше, ДФС укотре констатувала, що доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються лише виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, не оподатковуються.

Водночас у разі отримання платником податку на такий рахунок, окрім указаних соціальних виплат, будь-яких інших доходів, нараховані проценти за таким банківським рахунком підлягають оподаткуванню за ставкою 15% із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць.

По-друге, оподаткування процентів, нарахованих на вклади фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, по рахунках, не пов’язаних із їх господарською діяльністю, проводиться на загальних підставах.

По-третє, під час виплати доходу у вигляді процентів на користь нерезидента слід ураховувати норми міжнародного договору (Конвенції, Угоди), укладеного з резидентом Договірної Держави, у яких, зокрема, визначаються терміни доходів і порядок їх оподаткування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»