Для забезпечення реалізації норм Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI ДФС розробила проект Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних — Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО).

Метою обробки персональних даних фізичних осіб у ДРФО є формування та ведення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки.

Суб’єктом персональних даних ДРФО є фізична особа — платник податків. А володільцем та розпорядником персональних даних, які включаються до бази ДРФО, є ДФС України.

Володілець приймає на себе зобов’язання щодо захисту персональних даних, що стали відомі під час виконання посадових (службових) обов’язків.

До складу персональних даних ДРФО включаються такі дані про фізичних осіб:

 • реєстраційний номер облікової картки  фізичної особи — платника податків;
 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
 • дата народження;
 • місце народження (країна, область, район, населений пункт);
 • місце проживання;
 • для іноземців: громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства;
 • джерела отримання доходів;
 • об’єкти оподаткування;
 • суми нарахованих та/або отриманих доходів;
 • суми нарахованих та/або сплачених податків;
 • інформація про податкові пільги платника податків;
 • серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»