Уряд уніс зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Зміни містяться в постанові КМУ від 05.09.2014 р. № 436.

Зокрема, норми цього документа приведено у відповідність до Закону  України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі Закон № 1556), який набрав чинності 06.09.2014 р. Коментар до нього читайте в матеріалі «Кардинальне реформування вищої освіти: чого очікувати вишам».

Тож головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи, — мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до 06.09.2014 р.) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після 06.09.2014 р.), стаж роботи за фахом не менш як п’ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки;

2) для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, — мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до 06.09.2014 р.) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після 06.09.2014 р.), стаж роботи за фахом не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менш як два роки;

3) для особи, що претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби бюджетної установи, у якій не утворюється бухгалтерська служба, — мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до 06.09.2014 р.) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після 06.09.2014 р.), стаж роботи за фахом не менш як три роки, або бакалавра, молодшого (для кандидатів, які здобули вищу освіту до 06.09.2014 р.), або не нижче початкового рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після 06.09.2014 р.) та стаж роботи за фахом не менш як п’ять років.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»