Мінсоцполітики наказом затвердило порядок, який визначає механізм проведення відбору територіальними органами Державної служби зайнятості України (далі — територіальний орган) професійно-технічних і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі — навчальний заклад) для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних і їх проживання в період навчання.

Відповідно до порядку, оголошення про проведення відбору навчальних закладів має бути опубліковано в засобах масової інформації й оприлюднено на сайті територіального органу не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відбору.
Для участі у відборі навчальні заклади подають пропозиції про участь разом із такими документами:
  • копії ліцензій на надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань), сертифіката про акредитацію навчального закладу з додатками та, у разі наявності, — свідоцтва про атестацію з додатками;
  • кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами чи галузями знань), складені відповідно до законодавства для прогнозованої кількості слухачів у групі;
  • інформація про наявність гуртожитку, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;
  • кошторис витрат на проживання одного слухача на добу (за наявності гуртожитку), складений відповідно до законодавства;
  • інформація про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які здійснюватимуть професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.
Водночас документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається чи подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів».
Про результати відбору навчальні заклади будуть сповіщені протягом 5 робочих днів із дня прийняття рішення Комісією з відбору навчальних закладів.
 
Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» від 16.05.2013 р. № 269.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 17.06.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»