Уряд уніс зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Зміни містяться в постанові КМУ від 05.09.2014 р. № 436.

Зокрема, доповнено, що:

  • особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера апарату сільської, селищної ради, її виконавчого органу, а також бюджетної установи, що утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів та якій не підпорядковані інші бюджетні установи, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) і стаж роботи за фахом не менш як 2 роки;
  • особа, що претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби апарату сільської, селищної ради, її виконавчого органу, а також бюджетної установи, що утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів та якій не підпорядковані інші бюджетні установи, якщо в них не утворюється бухгалтерська служба, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII) або відповідного рівня вищої освіти за освітнім ступенем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) і стаж роботи за фахом не менш як 1 рік.

Такі зміни значно пом’якшують вимоги до стажу претендентів на посаду головбуха сільської та селищної ради, адже раніше діяла загальна норма щодо наявності стажу роботи на керівній посаді або ж стажу по спеціальності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»