Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ( далі — Виконавча дирекція Фонду) повідомила, що виконання обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.
Страхові експерти виконують свої обов'язки на підприємствах, в установах, організаціях ( далі — підприємство) незалежно від форм власності, видів господарської діяльності, у фізичних осіб, які використовують найману працю та мають право безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань (за пред'явленням посвідчення).
Водночас страхові експерти мають право одержувати від роботодавця пояснення й інформацію, у тому числі в письмовій формі, про стан охорони праці та види проваджуваної діяльності.
З метою спонукання роботодавця виконувати вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці для найманих працівників страховий експерт з охорони праці наділений правом вносити роботодавцям подання про порушення законодавства про охорону праці. Такі подання є обов'язковими для виконання роботодавцями. У разі невиконання заходів із профілактики, розроблених за результатами перевірки страховим експертом, роботодавець несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства.
Крім виконання завдань із проведення перевірок стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань, страхові експерти з охорони праці надають страхувальникам консультативну, методичну й інформаційну допомогу, сприяють у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці.
 
Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 13.06.2013 р. № 371-06-13
 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»