Мінсоцполітики зазначив, що договір про повну матеріальну відповідальність може укладатися за наявності одночасно двох умов: 
1) виконання обов'язків згідно з посадою, виконання роботи за професією мають бути безпосередньо пов'язані зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей;
2) наявність посади, яку працівник обіймає, або роботи, яку він виконує, містяться в Переліку посад і робіт, які заміщаються чи виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування в процесі виробництва, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріатом ВЦРПС від 28.12.1977 р. № 447/24.
Цим переліком не передбачено укладання з бухгалтером договору про повну матеріальну відповідальність. Однак якщо серед службових обов’язків бухгалтера передбачається (згідно з робочою інструкцією, наказом, розпорядженням) розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт за видами робіт, пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей, то з ним може бути укладений договір, згідно з яким працівник несе матеріальну відповідальність.
Водночас основною умовою, за якої може бути встановлена доплата за розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт, є наявність вакантної посади в штатному розписі підприємства. 
За відсутності вакансії встановити доплату за розширення зони обслуговування неможливо, оскільки немає ні відповідних тарифних ставок, ні окладів, ні економії, розрахованої за ставками (окладами).
 
Лист Мінсоцполітики від 29.04.2013 р. № 61/06/186-13
 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»