Із 12 вересня 2014 року можуть застосовуватися санкції з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи — нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які провадять терористичну діяльність. Із цієї дати набирає чинності Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VІІ.

Підставами для застосування санкцій слугуватимуть дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України тощо; резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН; рішення та регламенти Ради ЄС; факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН.

Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд РНБО Верховною Радою України, Президентом України, Урядом, НБУ, СБУ.

Рішення про застосування санкцій приймається РНБО та вводиться в дію Указом Президента України. Разом із тим секторальні санкції схвалюються Верховною Радою України.

Рішення щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування.

Перелік видів санкцій налічує 25 позицій, серед яких зокрема:

1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

6) анулювання чи зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

9) обмеження чи припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

10) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із цим Законом;

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із цим Законом;

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

14) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

16) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу чи має вплив на управління юридичною особою або її діяльність;

17) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

18) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки й оборони;

19) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»