Мінкультури наказом від 07.08.2014 р. № 621 внесло зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури.

Зокрема встановлюється, що призначенню керівника закладу передує проведення його атестації. У разі призначення особи на посаду керівника атестаційна комісія відповідного рівня проводить його атестацію у строки, визначені головою атестаційної комісії (не більше ніж місяць).

Атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів за поданням відповідних органів управління сфери культури, до повноважень яких належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, проводять атестацію осіб для призначення на посади керівників, а також атестацію керівних кадрів на їх відповідність (невідповідність) займаній посаді, відповідність за умови виконання рекомендацій.

Списки керівних кадрів навчальних закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій відповідні органи управління сфери культури.

Педагогічні працівники, які суміщують посади керівника та викладача, викладача та концертмейстера, викладача та методиста, концертмейстера та методиста, атестуються окремо за кожною посадою.

Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та обіймають однакові з основним місцем роботи посади, здійснюється за основним місцем роботи. Під час проведення атестації атестаційна комісія може враховувати результати педагогічної діяльності педагогічного працівника на роботі за сумісництвом.

Викладено в новій редакції й форми документів, які складаються атестаційною комісією.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»