Обговорюються чергові спроби продовжити утиск соціально-економічних прав людини праці — повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Cеред таких «соціальних ініціатив» пропонується розроблений Мінфіном проект Закону України «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні», яким передбачається:

  • змінення порядку індексації, зокрема підставою для індексації пропонується вважати ситуацію, коли величина індексу споживчих цін перевищила не 101%, а 103%;
  • уключення до складу Державного бюджету України коштів цільових страхових фондів;
  • звуження прав громадян на пенсійне забезпечення шляхом підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу для призначення пенсій за вислугу років тощо;
  • вилучення ст. 44 із Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
  • звуження норми про стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема скасування компенсації роботодавцю, що виплачується протягом року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю);
  • установлення ручного регулювання Кабміном питання виплати в бюджетній сфері надбавок, допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки, виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та інших виплат;
  • відтермінування введення в дію нового Закону України «Про державну службу» до 1 січня 2017 року;
  • скасування гарантій фінансового забезпечення галузі освіти й установлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) й умов оплати праці спеціалістів закладів освіти, передбачених ст.ст. 61 та 57 Закону України «Про освіту»;
  • збільшення норми навчального навантаження учителів та керівників гуртків із 18 до 20–22 годин на ставку впродовж 2015–2016 років, вихователів дошкільних навчальних закладів із 30 до 36 годин упродовж 2015–2020 років;
  • звуження права територіальних громад приймати рішення про реорганізацію та ліквідацію загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»