Постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше ніж 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше ніж 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва), обкладатиметься податком на додану вартість за нульовою ставкою до 1 січня 2020 року (раніше було до 01.01.2015 р.). Відповідний період подовжено шляхом унесення змін до ПКУ Законом від 14.08.2014 р. № 1654-VII (набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»