Держфінінспекція наказом від 31.07.2014 р. № 794 затвердила Порядок здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у Раді міністрів АР Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Оцінка якості внутрішнього аудиту проводиться у формі дослідження.

Планова оцінка якості в установі здійснюється не частіше ніж раз на рік.

Позаплановою оцінкою якості є оцінка якості, яка не передбачена в плані роботи органу Держфінінспекції та проводиться за рішенням керівника органу Держфінінспекції за наявності хоча б однієї з таких обставин:

  • доручення щодо проведення оцінки якості від КМУ, Мінфіну України, звернення народних депутатів України чи депутатські запити;
  • звернення органів прокуратури, МВС, СБУ, у якому містяться факти, що свідчать про недотримання/невиконання установами вимог нормативно-правових актів із питань внутрішнього аудиту;
  • звернення керівника установи;
  • звернення громадян, що містять факти, які свідчать про недотримання/невиконання установами вимог нормативно-правових актів із питань внутрішнього аудиту.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»