Суб'єктам оціночної діяльності, які бажають далі (після набрання чинності постановою КМУ від 21.08.2014 р. № 358) провадити практичну діяльність з оцінки майна для цілей оподаткування, необхідно письмово звернутися (у довільній формі) до Фонду держмайна. Таке роз’яснення надав Фонд держмайна в Роз’ясненні від 27.08.2014 р. б/н.

До такого звернення слід обов’язково додати копію чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Протягом 10 робочих днів із дати надходження такого звернення автоматично надається доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку.

Оцінювачі, які мають чинні сертифікати суб'єкта оціночної діяльності в межах спеціалізації 1.8 та (або) 2.3, можуть користуватися раніше наданим доступом до єдиної бази даних звітів і вносити інформацію зі звітів про оцінку майна. А ось ті, які мають сертифікати суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 3, зможуть отримати доступ лише після приведення своєї діяльності у відповідність до вимог постанови КМУ від 21.08.2014 р. № 358.

Важливо!

Доступ до єдиної бази даних звітів здійснюється за адресою http://ocenka.spfu.gov.ua/:

  • логін — ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • пароль — номер чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності у форматі: *12345/67 (без пробілів та інших знаків). До того ж цей пароль можна змінити на інший, за умови, що перший символ повинен бути «*».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»