Верховний Суд України розглянув справу від 02.09.2014 р. № 3-39гс14, предметом якої був спір про визнання рішень, статутів товариства та договорів недійсними.

На думку суду, одним із гарантованих прав учасника господарського товариства є його участь в управлінні товариством через діяльність у його вищому органі — загальних зборах.

Тож неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів у встановленому статутом порядку є грубим порушенням його прав, що може бути підставою для визнання рішеннь загальних зборів господарського товариства недійсними.

А неповідомлення учасника товариства про їх скликання й проведення, на яких його виключили з учасників товариства, є безумовним порушенням його прав.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»