Президент підписав Закон України «Про внесення змін до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» від 12.08.2014 р. № 1634-VII. Він набирає чинності з дня його опублікування. Станом на 03.09.2014 р. не опубліковано.

Документ вносить численні зміни до порядку проходження громадянами України військової служби за контрактом.

Також передбачається, що взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають громадяни України, які досягли граничного (25-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Установлено, зокрема, що військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань можуть відряджати не лише до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також і до державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, приймаються на такі посади в разі:

  • виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, — до отримання результатів спеціальної перевірки;
  • оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану — без проведення спеціальної перевірки.

Визначено, що військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період НЕ зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру.

Для громадян України, які призвані на військову службу, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

  • для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом у мирний час, — до 18 місяців;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, — до закінчення особливого періоду чи до оголошення рішення про демобілізацію.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»