Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» щодо недопущення порушень прав власників квартир та нежилих приміщень» (законопроект зареєстровано за № 2469а). 

Унесені зміни спрямовані на запобігання порушенню прав власників приміщень у багатоквартирних будинках із боку посадових осіб об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ), зокрема Законом забороняється стягнення будь-яких внесків або платежів за вступ до об'єднання.

Також установлено, що «членство в об'єднанні набувається на підставі поданої письмової заяви власника (довіреної особи власника) за рішенням виконавчого органу об'єднання. Строк для ухвалення рішення встановлюється статутом та не може перевищувати десяти календарних днів з моменту подання відповідної заяви. Власник вважається членом об'єднання, якщо у встановлений для прийняття рішення строк не отримає письмової відмови. Відмова у прийнятті до об'єднання має бути вмотивованою, містити конкретні підстави такої відмови та може бути оскаржена у судовому порядку. Всі члени об'єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності об'єднання незалежно від їхнього статусу, майнового і фінансового стану та інших ознак».

Законом також встановлено, що рішення загальних зборів оприлюднюється на інформаційних стендах відповідних будинків, а також у будь-який інший передбачений статутом спосіб. Копії рішень загальних зборів надаються під розписку або направляються поштою (рекомендованим листом) на вимогу члена об'єднання або власника, який не є членом об'єднання, не пізніше трьох робочих днів з дня подання відповідної заяви.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»