Мінфін вніс корективи до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938. Відповідні зміни затверджені наказом Мінфіну від 30.07.2014 р. № 793.

Уточнено, що мережа розпорядника коштів місцевого бюджету може включати й розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня, що мають власну мережу.

Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) на паперових та електронних носіях інформації з урахуванням особливостей складання мережі.

Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів із місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів — довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях. Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях. Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в декілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту й своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

Також зокрема в новій редакції викладено форми:

  • Довідки про надходження у натуральній формі;
  • Мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;
  • Реєстру змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;
  • Розподілу виділених бюджетних асигнувань;
  • Витягу з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів із місцевих бюджетів)/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів із розподілом за видами надходжень/річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів із місцевих бюджетів;
  • Витягу з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів із місцевих бюджетів)/із помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/із помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів/надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»