Міністерство охорони здоров’я України наказом від 28.07.2014 р. № 527 затвердило ряд форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються в закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності. Серед переліку, зокрема:

  • форма первинної облікової документації № 072/о «Санаторно-курортна карта № ___»: форма № 072/о є обов'язковим медичним документом, який заповнюється на хворих (18 років і старше) у під час направлення їх на лікування до санаторно-курортних закладів будь-якого типу, за винятком санаторіїв для хворих на туберкульоз; форма № 072/о видається не пізніше як за 10 днів до початку санаторно-курортного лікування та дійсна на строк не більше 2 місяців із дня її видачі. У випадках коли хворий не використав санаторно-курортну карту протягом двох місяців, вона стає недійсною;
  • форма первинної облікової документації № 095-2/о «Довідка № ___ про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною»: форма № 095-2/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров'я та надається особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, у разі якщо дитина потребує подальшого лікування після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, та в інших випадках відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455; форма № 095-2/о видається закладом охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультаційної комісії;
  • форма первинної облікової документації № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я»: форма № 140-5/о заповнюється посадовими особами медичної комісії закладу охорони здоров'я, які проводять медичний огляд.

Відповідні форми застосовуватимуться з 01.01.2015 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»